�����
�����
������
�������
  ������
���������
��������
������
��������������
����������
� ���

�������
Arsti
vastuvõtt
Tasuline
teenus

Kodukord

Pereõde
Meist

Kontakt
Tähtsad
numbrid
Perearst Olga Gvozdeva OÜ

Perearst Olga Gvozdeva:
Paaris kuupäevadel 14.00 - 18.00
Paaritutel kuupäevadel 8.00- 13.00

Perearsti konsultatsioonitund telefoni teel:
56458821
Iga paev 13.00-13.30

Arsti telefoniaeg on piiratud, palume Teie koostööd:

1. Mõelge eelnevalt oma küsimused arstile labi
2. Varuge aega.
3. Võtke käeparast paber, kirjutusvahend (vajadusel prillid)
4. Arsti telefoniaeg ei ole mõeldud kordusretseptide tellimiseks ega vastuvõtule registreerimiseks

Konsultatsioon, korduvretseptide ja soovid
vastuvõtule aega broneerimiseks(koos väikse põhjendusega)
ode.anastassia@mail.ee
vastus 1 - 3 tööpäeva jooksul

Perearst Maimu Pintson OÜ

Perearst Maimu Pintson:
Paaris kuupäevadel 8.15 - 13.00
Paaritutel kuupäevadel 13.00- 17.00

Perearsti konsultatsioonitund telefoni teel:
51964064
Paaris kuupäevadel  14:00 - 15:00
Paaritutel kuupäevadel  11:00 - 12:00

Arsti telefoniaeg on piiratud, palume Teie koostööd:

1. Mõelge eelnevalt oma küsimused arstile labi
2. Varuge aega.
3. Võtke käeparast paber, kirjutusvahend (vajadusel prillid)
4. Arsti telefoniaeg ei ole mõeldud kordusretseptide tellimiseks ega vastuvõtule registreerimiseks

Konsultatsioon, korduvretseptide ja soovid
vastuvõtule aega broneerimiseks(koos väikse põhjendusega)
Vastuvõtu ajal nende küsimustega telefoni teel palume mitte pöörduda
kivilaperearst@gmail.com
vastus 1 - 3 tööpäeva jooksul

Vastuvõtule registreerimine

Perearsti vastuvõtule palume kindlasti eelnevalt registreeruda telefoni teel 6218191
Kui vajate 2 ja enama perekonnaliikme arstlikku konsultatsiooni ja/või läbivaatust, siis reserveerige vastavalt ka ajad registratuuris.

Kui haigestute, siis helistage palun arsti vastuvõtule saamiseks hommikul kohe, soovitavalt 8.00-10.00. Hilisemate
pöördumiste puhul on aega väga raske planeerida

Vastuvõtule mitte ilmumisest palume eelnevalt teatada 6218191

Korduvaid retsepte saab pikendada pereõe vastuvõtul 6218191
Arsti vastuvõtule pöördudes püüdke oma kaebused ja probleemid korralikult läbi mõelda ning esitada tähtsuse
järjekorras.

Kui olete otsustanud helistada perearstikeskusesse, siis püüdke oma probleem formuleerida väga konkreetselt, et pereõde saaks lähtuvalt teie haiguse tüsidusest leida teile sobiva vastuvõtuaja.

EST
RUS
EST
RUS
K I V I L A      P E R E A R S T I K E S K U S
Kasulikud
lingid
Abi autojuhile