EST
RUS
Время
приёма
врачей
Контакт
О нас

Важные
телефоны

Семейная  сестра
Регламент
Платные
услуги
TASULISED TEENUSED:
 •    Kindlustamata patsiendi vastuvõtt 20,00
 •    Kindlustamata patsiendi korduv vastuvõtt 15,00
 •    Kindlustamata patsiendi pereõe vastuvõtt 5,00
 •    Arsti vastuvõtt nimistusse kandmata kodanikule 35,00
 •    Kindlustamata nimistusse kantud patsiendi pereõe vastuvõtt
 •    (retsepti kirjutamine) 5,0
Koduvisiidid:
 •     Perearsti koduvisiit kindlustatud ja nimistu patsiendile 5,00
 •     Pereõe koduvisiit kindlustatud ja nimistu patsiendile 5,00
 •     Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendi koduvisiit 35,00
Tõendite vormistamine:
 •     Autojuhi lubade med.tõendite vormistamine ( A, B, C, D kat.) 25,00
 •     Tervisetõend ( sisaldab kopsuröntgenit) 20,00
 •     Tervisetõend ( sisaldab kopsuröntgenit + bakteriaalsed külvid) 30,00
 •     Kindlustusdokumentide vormistamine 15,00
 •     Tõend relvaloa taotlemiseks 25,00
 •     Tõend migratsiooniametile, -välisriiki tööle või õppima asujale.
 •     Tõend ujulasse, laagrisse, kooli (lastele) 3,00
 •     Abipolitseiniku tervisetõend, tõend Kaitseliidule ja turismifirmale 10,00
 •     Tervisetõend spordivõistlustele ja spordiklubidele 10,00
 •     Kehtiva tervisetõendi dublikaadi väljastamine 3,00
 •     Reisimeditsiini nõustamine ja vaktsiini hind 16,00
Vaktsineerimine
 • Laste vaktsineerimine puukentsefaliidi vastu, vaktsiin Ticovac või Encepur Children (1 doos)         34,00
 • Täiskasvanute vaktsineerimine puukentsefaliidi vastu, vakstiin Ticovac või Encepur Adult (1 doos)        35,00
 • Gripi vastu vaktsineerimine, vaktsiin Vaxigrip (1 doos)        10,00
 • Lapse või täiskasvanu vaktsineerimine pneumokoki vastu, vaktsiin Prevenar 13 (1 doos)        75,00

Все справки выдаются только пациентам относящимся к списку семейного врача

Tasulised teenused arveldame sularahas

Оплата платных услуг производится наличными

EST
RUS
K I V I L A      P E R E A R S T I K E S K U S
Помощь
водителю
Полезные
ссылки