TASULISED TEENUSED:
 •   Kindlustamata patsiendi vastuvõtt 40,00
 •   Kindlustamata patsiendi korduv vastuvõtt 30,00
 •   Kindlustamata patsiendi pereõe vastuvõtt 5,00
 •   Arsti vastuvõtt nimistusse kandmata kodanikule 40,00
 •   Kindlustamata nimistusse kantud patsiendi pereõe vastuvõtt 25,00
 •   (retsepti kirjutamine) 10,00
Koduvisiidid:
 •     Perearsti koduvisiit kindlustatud ja nimistu patsiendile 5,00
 •     Pereõe koduvisiit kindlustatud ja nimistu patsiendile 5,00
 •     Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendi koduvisiit 250,00
Tõendite vormistamine:
 •     Autojuhi lubade med.tõendite vormistamine ( A, B, C, D, E kat.) 35.00-45.00 (eelnevalt vajalik täita e-tervises tervisedeklaratsioon – www.digilugu.ee)
 •     Tervisetõend ( sisaldab kopsuröntgenit) 30,00
 •     Tervisetõend ( sisaldab bakteriaalsed külvid) 65,00
 •     Kindlustusdokumentide vormistamine 15,00
 •     Tõend relvaloa taotlemiseks 35,00
 •     Tõend migratsiooniametile, -välisriiki tööle või õppima asujale- 35,00
 •     Tõend ujulasse, kooli    vanemad vormistavad iseseisvalt.
 •     Abipolitseiniku tervisetõend, tõend Kaitseliidule ja turismifirmale 35,00
 •     Tervisetõend spordivõistlustele ja spordiklubidele 20,00
 •     Kehtiva tervisetõendi dublikaadi väljastamine 5,00
Vaktsineerimine
 • Laste vaktsineerimine puukentsefaliidi vastu, vaktsiin Ticovac või Encepur Children (1 doos)         34,00
 • Täiskasvanute vaktsineerimine puukentsefaliidi vastu, vakstiin Ticovac või Encepur Adult (1 doos)        36,00
 • Gripi vastu vaktsineerimine, vaktsiin Vaxigrip (1 doos)        15,00
 • Lapse või täiskasvanu vaktsineerimine pneumokoki vastu, vaktsiin Prevenar 13 (1 doos)        75,00
NB! Kõiki tõendeid väljastame vaid meie perearstikeskuse patsientidele!

Tasulised teenused arveldame sularahas

NB! Kooli puudumistõendeid ja laagritõendeid perearstid ei väljasta! (vastavalt "Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse" paragrahv 36 alusel ja sotsiaalministri määruse "Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele" alusel)