Kodukord

Austa Meie Perearstikeskust - see on ka Sinu Maja,siit saad abi kõige kallima vara, tervise hoidmiseks.
Hoia korda
Austa perearstikeskuse töötajaid - Sinu parimad sõbrad, kes tahavad Sind aidata - pea kinni nende nõuetest
Austa teisi patsiente - ära tule registreerimata vahele
Tule arsti vastuvõtule eelnevalt kokkulepitud ajal

Perearsti voi pereõe vastuvõtule palume kindlasti eelnevalt registreeruda telefoni teel 6218191

Perearsti vastuvõtule mitte registreerunud patsiente teenindab pereõde

Ägedalt haigestunud patsiente võtab vastu pereõde ja organiseerib lähima perearsti vastuvõtu aja


Kojukutseid registreerib pereõde tööpäevadel 8.00-12.00

Kirjeldage võimalikult täpselt probleemi, miks vajate perearsti või pereõde koju.
Koduvisiidi vajaduse üle otsustab perearst. Kodus on arsti võimalused haiguse diagnoosimiseks ja ravi määramiseks väga piiratud. Seetõttu kutsume haige enamasti perearsti vastuvõtule, kus on võimalik võtta analüüsid ja teha    
täiendavaid uuringuid.

Koduvisiidi hind 5 eurot (sularahas). Koduvisiidi tasu ei võeta alla 2-aastastelt lastelt ja rasedatelt alates 12-rasedusnädalast.

Retseptid

Kui tarvitate regulaarselt ravimeid, siis palume retseptide (ravimite) lõppemisest meid aegsasti teavitada, et ravis ei tekiks pausi uue retsepti puudumise tõttu.

Digiretsept on väga mugav viis retsepte uuendada – ei ole tarvis paberretseptile perearstikeskusesse järele tulla, vaid ravimi saab kätte apteegist isikut tõendava dokumendi alusel. Kui saadate enda ravimeid välja ostma mõne teise inimese, on tarvis esitada ostja isikut tõendav dokument ning patsiendi isikukood, kelle nimele on ravim välja kirjutatud. Arstil on ka õigus panna retsepti väljastamisele piirangud, näiteks narkootiliste ravimite puhul on
võimalus, et ravimi väljaostmise õigus on ainult patsiendil või selleks volitatud isikutel.

Kuigi retseptide pikendamine digiretsepti abil on lihtne, peavad kroonilisi haigusi (kõrgvererõhutõbi, suhkurtõbi) põdevad patsiendid vähemalt aastas korra käima tervisekontrollis perearsti või pereõe juures.


Töövõimetusleht

Töövõimetust põhjustava tervisehäire korral tuleb kohe esimesel päeval võtta ühendust oma perearstikeskusega. Tagantjärele töövõimetuslehti ei väljastata.

Töövõimetusleht on rahaline dokument, seetõttu on vaja kinni pidada kokku lepitud tähtaegadest. Kui on kokku lepitud korduv vastuvõtt, kuid mingil ootamatul põhjusel ei ole Teil võimalik vastuvõtule ilmuda, on vajalik sellest perearsti või pereõde teavitada. Ilma ette teatamata vastuvõtule mitteilmumine on töövõimetuslehe reziimi rikkumine ja perearstil lasub seadusega kohustus see töövõimetuslehele märkida. Reziimi rikkumise päevast edasi võib töövõimetuslehte küll jätkata, kuid puudutud päevade eest tasumist ei jätkata. Reziimi rikkumiseks loetakse ka vastuvõtule ilmumist alkoholi- või narkojoobes.