TASULISED TEENUSED:
 •   Kindlustamata patsiendi vastuvõtt 20,00
 •   Kindlustamata patsiendi korduv vastuvõtt 15,00
 •   Kindlustamata patsiendi pereõe vastuvõtt 5,00
 •   Arsti vastuvõtt nimistusse kandmata kodanikule 35,00
 •   Kindlustamata nimistusse kantud patsiendi pereõe vastuvõtt
 •   (retsepti kirjutamine) 5,0
Koduvisiidid:
 •     Perearsti koduvisiit kindlustatud ja nimistu patsiendile 5,00
 •     Pereõe koduvisiit kindlustatud ja nimistu patsiendile 5,00
 •     Kindlustamata ja/või nimistusse kandmata patsiendi koduvisiit 35,00
Tõendite vormistamine:
 •     Autojuhi lubade med.tõendite vormistamine ( A, B, C, D, E kat.) 50,00 (eelnevalt vajalik täita e-tervises tervisedeklaratsioon – www.digilugu.ee)
 •     Tervisetõend ( sisaldab kopsuröntgenit) 20,00
 •     Tervisetõend ( sisaldab kopsuröntgenit + bakteriaalsed külvid) 30,00
 •     Kindlustusdokumentide vormistamine 15,00
 •     Tõend relvaloa taotlemiseks 25,00
 •     Tõend migratsiooniametile, -välisriiki tööle või õppima asujale.
 •     Tõend ujulasse,  kooli (lastele) 3,00 Laagritõend   vanemad vormistavad iseseisvalt.
 •     Abipolitseiniku tervisetõend, tõend Kaitseliidule ja turismifirmale 10,00
 •     Tervisetõend spordivõistlustele ja spordiklubidele 10,00
 •     Kehtiva tervisetõendi dublikaadi väljastamine 3,00
 •     Reisimeditsiini nõustamine ja vaktsiini hind 16,00
Vaktsineerimine
 • Laste vaktsineerimine puukentsefaliidi vastu, vaktsiin Ticovac või Encepur Children (1 doos)         34,00
 • Täiskasvanute vaktsineerimine puukentsefaliidi vastu, vakstiin Ticovac või Encepur Adult (1 doos)        35,00
 • Gripi vastu vaktsineerimine, vaktsiin Vaxigrip (1 doos)        10,00
 • Lapse või täiskasvanu vaktsineerimine pneumokoki vastu, vaktsiin Prevenar 13 (1 doos)        75,00
NB! Kõiki tõendeid väljastame vaid meie perearstikeskuse patsientidele!

Tasulised teenused arveldame sularahas

NB! Kooli puudumistõendeid ja laagritõendeid perearstid ei väljasta! (vastavalt "Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse" paragrahv 36 alusel ja sotsiaalministri määruse "Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele" alusel)